پلاستیک

کمپین پلاستیک

 
  • دپلاستیکي کڅوړو زیانونه

    دپلاستیکي کڅوړو زیانونه

    موږ هره ورځ د سودا د لیږدولو لپاره پلاستیکي کڅوړې کاروو. ایا کله مو دپلاستیکي کڅوړو دزیانونو په اړه فکر کړی دی؟ دپلاستیکي کڅوړو له منځه تلل تر زروکلونو وخت […]

     
  •  
 
 
 

وب سایت ما چگونه است ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
 

فیسبوک